Gå til hovedinnhold

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse og sikre at vår nettside fungerer optimalt. Ved å bevege deg videre rundt på våre nettsider godtar du dette. Du kan lese mer om cookies og hvordan vi bruker disse i vår cookie policy.

Svar på vanlige spørsmål

Har Intrum kontaktet deg?

Dette er fordi du ikke har betalt en av våre oppdragsgivere og de har bedt Intrum Justitia om å følge opp det som er ubetalt. Husk også at Intrum Justitia ikke kun håndterer inkasso, men sender også ut ordinære fakturaer og purringer for en rekke kunder.

Ikke få panikk! Både vi i Intrum Justitia og våre oppdragsgivere vil løse krav så raskt og enkelt som mulig. Derfor vil vi komme i dialog med deg for å finne et forslag til løsning.

Når vi følger opp ubetalte regninger vil vi både ringe og sende meldinger. Folk flest har ulike preferanser for hvordan de vil bli kontaktet, og vår hensikt er å komme i kontakt med deg for å finne en løsning.

Intrum Justitia er et inkassoselskap som tilbyr tjenester innen fakturering, purringer på ubetalte regninger og inkasso. Vi jobber for mange store banker, telekomselkaper, offentlige virksomheter og andre oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere ber oss kreve inn fra kunder som av forskjellige grunner ikke har betalt regningene sine.

Intrum Justitia har konsesjon fra det norske finanstilsynet og kontorer i Oslo.

Gebyrer, inkassosalærer og betalingsanmerkninger

Ja. Gebyrer og inkassosalærer er hjemlet i lovverket.

Fra januar 2018 er purregebyret i Norge 70 kr. Dersom det sendes både påminnelse og inkassovarsel kan det kreves inntil 140 kr (to purregebyr). Dette forutsetter at påminnelsen er sendt minimum 14 dager etter forfall på den opprinnelige regningen.

Inkassosalærer følger en tabell avhengig av kravets størrelse og er fastsatt av myndighetene. Dersom inkassovarselet ikke betales til forfallsdato vil du måtte betale inkassosalærer. Salærene dobles 43 dager etter at inkassopågangen startet.

Dersom du ikke betaler et gjeldskrav og vi sender saken til behandling hos namsmannen eller forliksrådet vil betalingsanmerkning bli innrapportert etter 30 dager. For næringsdrivende og aksjeselskaper vil betalingsanmerkning bli innrapportert 30 dager etter at inkassopågangen er iverksatt.

Betalingsanmerkningen gjør at det kan bli vanskelig å få lån, telefonabonnement eller forsikring. Alle som kredittsjekker deg vil få informasjon om inkassosaken. 

Om inkasso

I Norge er den eneste lovpålagte påminnelsen før inkasso et skriftlig inkassovarsel. Inkassovarselet skal enten sendes til den adressen Intrum Justitia eller vår oppdragsgiver antar at du bor på, men etter 18. april 2017 er det også anledning til å sende varselet elektronisk dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte. 

Et skriftlig varsel per post om at inkasso vil bli iverksatt når brevet forfaller. Brevet har minimum 14 dagers forfallsfrist og kan sendes både av vår oppdragsgiver eller av Intrum Justitia.

Betalingsoppfordringen sendes av Intrum Justitia og innleder inkassopågangen. Brevet inneholder blant annet informasjon om kravet. For å unngå økte kostnader må du betale betalingsoppfordringen til forfall gjennom banken din eller betale via våre nett- eller mobilløsninger.

Intrum Justitia sender et brev som kalles betalingsoppfordring. Etter betalingsoppfordringen vil vi kontakte deg med den informasjonen vi har tilgjengelig på telefon, SMS, brev og eventuelt per e-post.

Da risikerer du at kravet blir sendt til namsmannen eller forliksrådet. Kostnadene for kravet vil stige og du kan også få betalingsanmerkning. For næringsdrivende og aksjeselskaper vil betalingsanmerkning rapporteres uavhengig av rettslig inkasso 30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt.

Du må huske å oppdatere dine kreditorer (de du kjøper varer eller tjenester av) når du flytter. Svært få norske virksomheter har mulighet til å slå opp adresse i folkeregisteret eller andre registre. Du har selv ansvar for å motta og betale regninger.

Den som skal betale en regning har ansvaret for postgangen i Norge. Det innebærer at du må kontakte kreditor (den du har kjøpt varer eller tjenester av) dersom du mangler en regning eller påminnelse. Enkelte ganger vil også e-postfakturaer feilaktig kunne havne i spamfiltere eller avtalegirotrekk ikke bli trukket fra kontoen din som det skal hvis du mangler dekning. Følg derfor jevnlig med på din konto og spamfiltere dersom du er i tvil.

Nei. I Norge er inkasso regulert av myndighetene og alle virksomheter som tar inkassooppdrag på vegne av andre skal ha inkassbevilling fra Finanstilsynet. Finanstilsynet utfører jevnlig kontroller med inkassoselskapene.

Om rettslig inkasso

Dersom vi ikke finner en løsning eller får betalt kravet frivillig risikerer du at kravet blir sendt til namsmannen eller forliksrådet.

Ta kontakt med Intrum Justitia for mer informasjon eller avtale om betaling. Du får informasjon om den videre prosessen hos namsmannen eller forliksrådet i brev fra dem. 

Namsmannen kan også gi den du skylder penger pant i eiendeler du har. For eksempel eiendom, konto eller bil. Hvis vi fremdeles ikke finner en løsning kan du i verste fall risikere at dine eiendeler blir tvangssolgt for å dekke gjelden.

Dersom namsmannen tar pant i en konto blir den sperret for uttak til beløpet du skylder er betalt.

Dersom du har utbetalt lønn, trygd eller pensjon risikerer du at din arbeidsgiver blir pålagt av namsmannen å trekke deg i lønn til kravet er betalt.

Forliksrådet er vår laveste rettsinstans. Alle norske kommuner har et forliksråd hvor et oppnevnt utvalgt blant annet behandler og avsier rettskraftige dommer i gjeldssaker. Du får mulighet til å uttale deg og bli innkalt til mekling.

Inkassoselskapet sender en begjæring om utlegg til namsmannen. Namsmannen vil sjekke om du har eiendeler, lønn eller annet som vi kan ta beslag i. En såkalt utleggsforretning kan sendes med papifakturaen som grunnlag, eller etter en dom i forliksrådet. Kostnadene stiger betydelig ved å ha krav til behandling hos namsmannen.

I de store byene er namsmennene organisert i egne kontorer som Namsfogden i Oslo, på mindre steder tilhører namsmennene det lokale politikontoret.

Personvern og taushetsplikt

Ja. Intrum Justitia har taushetsplikt i henhold til norsk lov. Ingen vil få innsikt i din sak uten at du har gitt fullmakt til Intrum Justitia. Dersom du har misligholdt et lån vil eventuelle medlånetakere bli kontaktet.

Dine opplysninger er sendt oss fra vår oppdragsgiver og kredittopplysningsbyråer i forbindelse med din kundekonto. De oversender kontaktopplysninger og ytterligere informasjon relatert til kravet som er sendt. Denne informasjonen er taushetsbelagt og blir ikke utlevert til andre. Når saken blir avsluttet, slettes også opplysningene om deg.

Når Intrum Justitia innhenter kredittopplysninger vil du motta et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået som forteller hvilken informasjon som er innhentet.
Så frem det ikke er rapportert en betalingsanmerkning vil ingen andre kunne se at du har hatt en inkassosak.

Kontakt oss om din inkassosak

Har du spørsmål til regningen eller trenger hjelp? Kontakt vår inkassorådgiver i dag, så gjør vi det vi kan for å finne en løsning for deg. Du kan kontakte våre inkassorådgivere på nummeret du finner her eller på brevet du har mottatt.

Kontaktinfo inkassorådgiver

Telefon: +47 23 17 10 60
Åpningstider: Mandag - torsdag 08:00 - 21:00, Fredag 08:00 - 16:00

Du kan også gjerne sende oss en melding, basert på hva henvendelsen gjelder. Velg det som passer best for deg på denne siden.
Eller du kan sende oss en mail.